Monday, 17/05/2021 - 23:58|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
Thông báo: Về việc học sinh trở lại trường

Thông báo: Về việc học sinh trở lại trường

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp trong Hội nghị trực tuyến sáng ngày 19/02/2021 về việc triển khai tổ chức dạy học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nay Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu thông báo như sau: