Monday, 17/05/2021 - 23:54|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
 • Sinh: Di truyền người
  | 333 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Di truyền học quần thể
  | 258 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Quy luật di truyền phân li - Phân li độc lập
  | 254 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Chuyên đề Nguên phân - Giảm phân - Thụ Tinh
  | 261 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Chuyên đề CSVC và cơ chế di truyền cấp độ phân tử
  | 243 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn ôn tập đầu năm Chuyên Sinh năm học 2013-2014
  | 195 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TL Hội thảo khoa học các chuyên đề chuyên sâu môn Sinh
  | 220 lượt tải | 1 file đính kèm