Tuesday, 18/05/2021 - 00:12|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
 • Các công văn hướng dẫn thi Tốt nghiệp THPT năm 2020
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 318 lượt tải | 1 file đính kèm
  Gồm: Công văn 2115 của Bộ GDĐT, công văn 686 của Sở GDĐT Đồng Tháp, ...
 • Công văn Thông báo các hoạt động của ngành đến cuối năm học 2019 - 2020
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 278 lượt tải | 1 file đính kèm
  Công văn 113/SGDĐT-VP thông báo các hoạt động của ngành đến cuối năm học 2019-2020
 • Tài liệu tập huấn môn Hóa
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 729 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tin 11: Bộ đề ôn thi Học kỳ 1 - Lớp 11TH
  | 696 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Di truyền người
  | 334 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Di truyền học quần thể
  | 258 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Quy luật di truyền phân li - Phân li độc lập
  | 254 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Chuyên đề Nguên phân - Giảm phân - Thụ Tinh
  | 261 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Chuyên đề CSVC và cơ chế di truyền cấp độ phân tử
  | 243 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trò chơi Ngoại khoá NNLT Pascal
  | 389 lượt tải | 1 file đính kèm