Tuesday, 18/05/2021 - 00:17|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
 • Trần Phong Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Phó Bí thư Chi bộ Toán Tin - Văn Phòng
  • Email:
   tphongsuong@gmail.com
 • Đoàn Thị Xuân Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên (đã nghỉ hưu)
  • Email:
   xuanmai2221965@gmail.com
 • Huỳnh Chí Hào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng
  • Email:
   chihao@moet.edu.vn
 • Trần Minh Luân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng/Bí thư Đảng Bộ
  • Email:
   tminhluan77@gmail.com
 • Nguyễn Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   thuytrangtotoan@gmail.com
 • Ngô Phong Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Email:
   ngotritam357@gmail.com