Monday, 17/05/2021 - 23:53|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
 • Trần Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Email:
   loan3881040@gmail.com
 • Bùi Hữu Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Bí thư Đoàn Trường
  • Email:
   buihuunhan1991@gmail.com
 • Trần Lệ Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tthuy3881040@gmail.com
 • Nguyễn Xuân Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   nguyenxuanmyhc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Hội đồng bộ môn -