Wednesday, 01/02/2023 - 22:34|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!

1Khai giảng năm học 2014-2015 -

Nếu không xem được nháy vào liên kết:https://www.youtube.com/watch?v=C-AOLM0lo50&feature=youtu.be