Wednesday, 01/02/2023 - 22:36|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!

Giới thiệu Trường Chuyên Nguyễn Quang Diêu

Clip do Câu lạc bộ Truyền Thông biên soạn