Thứ sáu, 02/12/2022 - 12:11|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
Văn bản liên quan

Về việc tổ chức thực hiện Công văn số 3190 của Bộ GDĐT

Ngày ban hành:
30/07/2021
Ngày hiệu lực:
30/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19 

Ngày ban hành:
30/07/2021
Ngày hiệu lực:
30/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
26/05/2021
Ngày hiệu lực:
26/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc công khai dự án Mua sắm thiết bị dạy học tin học

Ngày ban hành:
30/06/2021
Ngày hiệu lực:
30/06/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực