Friday, 02/12/2022 - 12:17|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
Văn bản liên quan

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành:
30/08/2021
Ngày hiệu lực:
30/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc mời dự Hội nghị (trực tuyến)  triển khai công tác chuẩn bị cho  năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành:
03/09/2021
Ngày hiệu lực:
03/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021

Ngày ban hành:
20/08/2021
Ngày hiệu lực:
20/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tổng kết thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Ngày ban hành:
15/07/2020
Ngày hiệu lực:
15/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực