Friday, 02/12/2022 - 13:16|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
Văn bản liên quan

Thông báo tuyển sinh Du học tại Ma - rốc năm 2021

Ngày ban hành:
18/10/2021
Ngày hiệu lực:
18/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/10/2021
Ngày hiệu lực:
18/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Ngày ban hành:
01/10/2021
Ngày hiệu lực:
15/11/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Ngày ban hành:
01/10/2021
Ngày hiệu lực:
15/11/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực