Wednesday, 01/02/2023 - 22:38|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
Thông tin chi tiết:
Tăng Thị Kim Ngọc
Nhân viên Phòng thực hàng Hóa học Tăng Thị Kim Ngọc
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách