Wednesday, 01/02/2023 - 21:50|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nhân viên Phòng thực hành Vật Lí Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách