Chủ nhật, 03/12/2023 - 06:56|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nhân viên Phòng thực hành Vật Lí Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách