ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH  ĐOÀN NHIỆM KỲ 2015 - 2016
 
TTHỌ VÀ TÊNĐƠN VỊCHỨC DANHGHI CHÚ
1Bùi Hữu NhânCĐGVBí thư 
2Bùi Minh Dạ ThảoCĐGVP. Bí thư