Wednesday, 01/02/2023 - 22:16|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Trúc Trinh
Tổ trưởng - Chủ tịch công đoàn cơ sở - Bí thư Chi bộ Lê Thị Trúc Trinh
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách