THÀNH ỦY THÀNH PHỐ CAO LÃNH

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU

 

           Đảng bộ cơ sở trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu được thành lập theo Quyết định số 1224-QĐ/TU ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. Hiện nay (tháng 5/2020) Đảng bộ có 41 đảng viên được chia làm 03 chi bộ trực thuộc: chi bộ Toán –Tin-Văn phòng (16 đảng viên), chi bộ Lý – Hóa – Sinh (11 đảng viên), chi bộ Văn – Sử - Địa – GDCD – Thể dục – Anh văn (14 đảng viên).

          Ngày 10/05/2020, tại Đại hội Đảng viên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm 05 đồng chí:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Ghi chú

Email

1

Trần Minh Luân

03/3/1977

Bí thư

Hiệu trưởng

tminhluan77@gmail.com

2

Ngô Phong Phú

27/01/1980

Phó Bí thư

Phó Hiệu trưởng

ngotritam357@gmail.com

3

Trần Thị Loan

11/4/1968

Ủy viên

Phó Hiệu trưởng

loan3881040@gmail.com

4

Nguyễn Thị Minh Châu

25/11/1980

Ủy viên

Tổ trưởng Tổ Văn phòng

ntmchau.dongthap@moet.edu.vn

5

Nguyễn Thị Hồng Phước

09/12/1971

Ủy viên

Giáo viên bộ môn

hongphuoc2311@gmail.com

 

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

BAN BIÊN TẬP

(Cập nhật tháng 5/2020)