Friday, 02/12/2022 - 12:38|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
 • Lê Thị Trúc Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Chủ tịch công đoàn cơ sở - Bí thư Chi bộ
 • Hồ Phú Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - PCT Công đoàn cơ sở
 • Trần Minh Luân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng/Bí thư Đảng Bộ