Thursday, 09/07/2020 - 18:54|
Học sáng tạo, trải nghiệm - Sống trách nhiệm, yêu thương!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Qui trình 1 tiết sinh hoạt lớp ở trường Trung học

Mời quí thầy cô tham khảo qui trình 1 tiết sinh hoạt lớp. I. Chuẩn bị: 1. Tổ trực xóa bảng 2. Tổ trực xoay bàn lại (bàn trên cùng) 3. Ban cán sự lớp chuẩn bị nội dung báo cáo 4. Ban cán sự lớp (L.Trưởng; LP. Học tập; Bí thư; Thủ quỹ) lên bàn làm việc. 5. Ổn định lớp – chờ GVCN vào.
I.       Nội dung chính: (lớp trưởng điều hành toàn bộ chương trình)

1.      Tổ Trưởng (tổ phó) các tổ:
+ Báo cáo tình hình học tập (tiến bộ hay có chiều hướng đi xuống)
+ Nề nếp, tác phong, trực vệ sinh: (nêu tên cụ thể từng học sinh vi phạm)
+ Thi đua của tổ mình trong tuần qua : Bao nhiêu điểm: …….Hạng :……
2.      Bí thư:
-          Báo cáo kết quả thực hiện các phong trào tuần qua
-          Triển khai kế hoạch các phong trào Đoàn – Hội trong tuần tới.
3.      Thủ quỹ:
-          Ghi lên bảng: thu bao nhiêu, chi bao nhiêu (chi vào việc gì), còn tổng bao nhiêu cụ thể.
-          Báo cáo giải trình để cả lớp rõ.
-          Nêu tên những bạn chưa đóng quỹ tuần qua
-          Kế hoạch thu quỹ vào tuần tới
4.      Lớp Phó học Học tập:
-          Tổng kết số tiết A,B,C
-          Tình hình học tập các bạn trong lớp (thuộc bài, không thuộc bài, cụ thể từng học sinh vi phạm)
-          Nhận định chung tình hình của lớp sau một tuần học...
+ Tuần này có tiến bộ hơn so với tuần trước hay có chiều hướng đi xuống
+ Nếu tiến bộ ( ở mặt nào cụ thể), đi xuống (ở mặt nào)
-          Đưa ra biện pháp khắc phục và phương hướng cho tuần tới …
5.      Lớp trưởng:
Nhận xét chung:
-          Tuần này so với tuần trước
-          Nề nếp, thái độ học tập…
-          Tình hình nghỉ học (có phép - không phép, cụ thể tửng học sinh )
-          Trật tự của các tổ hoặc các bạn bị phạt lao động (thực hiện tốt hay không tốt)
-          Trực nhật tiết chào cờ (thực hiện tốt hay không tốt)
-          Đề ra biện pháp, phương hướng cho tuần tới
-          Những đề xuất với GVCN
6.      Những HS vi phạm trong tuần
Cá nhân, tập thể vi phạm (nội qui, học tập,nghỉ học không phép, trật tự…) đứng lên tự nhận lỗi và đưa ra biện pháp sửa chữa, khắc phục…
7.      Ý kiến các thành viên trong lớp:
-          Góp ý các nội dung của BCS lớp vừa báo cáo
-          Ý kiến với GVCN
-          Các ý kiến khác (nếu có)
-          Mời GVCN nhận xét tình hình học tập cũng như nề nếp của lớp trong tuần qua (lớp trưởng)
 
II.    Nhận xét của GVCN
-          Tình hình học tập, nề nếp…
-          Nghỉ học (phép, không phép)
-          Khen thưởng - động viên HS đạt thành tích tốt, xử phạt những HS sai phạm…
-          Biện pháp, phương hướng  thực hiện tuần tới
-          Triển khai các thông báo của BGH, Đoàn – Hội…..
-          Kế hoạch thực hiện trong tuần tới
-          Những vấn đề khác (nếu có)
        IV.  Thảo luận phương hướng cho tuần tới:
            - Khắc phục:
                        + Tiết B & C:…………………………………………………………
                        + Đi trễ :………………….…………………………………………..
                        + Nghỉ học không phép :……………………………………………..
                        + Không thuộc bài :…………………………………………………..
              -  Phấn đấu :

+ Học tập : không có bạn nào không thuộc bài (bài tập).
+ Nề nếp : không bạn nào vi phạm.
+ Thi đua tuần : phấn đấu đạt hạng 1.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tìm kiếm