Friday, 02/12/2022 - 13:34|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
Hội thi Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông tỉnh Đồng Tháp năm học 2019 – 2020.

Hội thi Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông tỉnh Đồng Tháp năm học 2019 – 2020.

Hội thi Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông tỉnh Đồng Tháp năm học 2019 – 2020 với chủ đề: A better community (vì một cộng đồng tốt đẹp hơn) và Becoming independent (trở nên độc lập). Tham gia Hội thi này, trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu có bốn đội tham gia hùng biện: