Thursday, 09/07/2020 - 18:40|
Học sáng tạo, trải nghiệm - Sống trách nhiệm, yêu thương!
Hội thi Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông tỉnh Đồng Tháp năm học 2019 – 2020.

Hội thi Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông tỉnh Đồng Tháp năm học 2019 – 2020.

Hội thi Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông tỉnh Đồng Tháp năm học 2019 – 2020 với chủ đề: A better community (vì một cộng đồng tốt đẹp hơn) và Becoming independent (trở nên độc lập). Tham gia Hội thi này, trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu có bốn đội tham gia hùng biện:
Thông báo: Về việc học sinh trở lại trường & Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 04/5/2020

Thông báo: Về việc học sinh trở lại trường & Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 04/5/2020

Thực hiện Công văn số 193 /UBND-THVX  ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại, trong đó căn cứ theo mục 1 của Công văn này thì học sinh khối 10, 11 sẽ đi học trở lại từ ngày 04 tháng 5 năm 2020 (trước đó, học sinh khối 12 ...
Thông báo: Về việc học sinh khối 12 trở lại trường

Thông báo: Về việc học sinh khối 12 trở lại trường

Thực hiện Công văn số 185 /UBND-THVX  ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch Covid-19, trong đó căn cứ theo mục 3 của Công văn này thì học sinh, học viên khối 9, khối 12 đi học trở lại kể từ ngày 27 ...