Chủ nhật, 03/12/2023 - 07:42|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
 • Công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
  Văn bản công khai tài chính năm 2022 của trường THPT chuyển Nguyễn Quang Diêu 
 • Thông báo công khai năm học 2021 - 2022
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chiến lược phát triển trường THPT chuyên Nguyễn Quang giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 32 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai Quyết toán quý 3 năm 2022
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai Dự toán thu chi ngân sách - Quý 4 năm 2022
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thông báo các khoản thu năm học 2023 - 2024
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 148 lượt tải | 1 file đính kèm
  Từ năm học 2020 - 2021Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
 • Mẫu Giấy đi đường
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 746 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giấy đi đường dành cho giáo viên đi công tác.