Thursday, 09/07/2020 - 19:06|
Học sáng tạo, trải nghiệm - Sống trách nhiệm, yêu thương!
  • Các công văn hướng dẫn thi Tốt nghiệp THPT năm 2020
    | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 35 lượt tải | 1 file đính kèm
    Gồm: Công văn 2115 của Bộ GDĐT, công văn 686 của Sở GDĐT Đồng Tháp, ...
  • Công văn Thông báo các hoạt động của ngành đến cuối năm học 2019 - 2020
    | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 91 lượt tải | 1 file đính kèm
    Công văn 113/SGDĐT-VP thông báo các hoạt động của ngành đến cuối năm học 2019-2020