Thứ ba, 09/03/2021 - 04:14|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
 • Tin 11: Bộ đề ôn thi Học kỳ 1 - Lớp 11TH
  | 576 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trò chơi Ngoại khoá NNLT Pascal
  | 346 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng chuyên đề 1: NNLT của thầy Lưu Quang Liêm
  | 356 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng chuyên đề 2: Số học của thầy Lưu Quang Liêm
  | 395 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài tham luận Bồi dưỡng HSG môn Tin của HTT
  | 386 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 100 đề Tin & Bài giải của Tin học nhà trường
  | 359 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giải thuật & Lập trình của TS Lê Minh Hoàng
  | 282 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu chuyên Tin quyển 3
  | 299 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề Tin 11 kỳ thi Olympic lần 19 năm 2013
  | 249 lượt tải | 1 file đính kèm