Wednesday, 12/08/2020 - 18:58|
Học sáng tạo, trải nghiệm - Sống trách nhiệm, yêu thương!
 • Tin 11: Bộ đề ôn thi Học kỳ 1 - Lớp 11TH
  | 253 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trò chơi Ngoại khoá NNLT Pascal
  | 187 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng chuyên đề 1: NNLT của thầy Lưu Quang Liêm
  | 190 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng chuyên đề 2: Số học của thầy Lưu Quang Liêm
  | 213 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài tham luận Bồi dưỡng HSG môn Tin của HTT
  | 197 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 100 đề Tin & Bài giải của Tin học nhà trường
  | 175 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giải thuật & Lập trình của TS Lê Minh Hoàng
  | 145 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu chuyên Tin quyển 3
  | 155 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề Tin 11 kỳ thi Olympic lần 19 năm 2013
  | 127 lượt tải | 1 file đính kèm