Friday, 02/12/2022 - 12:34|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
 • Quy hoạch Động điển hình (Nguyễn Khắc Nho)
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 110 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Một số bài toán luyện thi Olympic
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 94 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phương pháp thử sai
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 79 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 10T- Giáo trình Lập trình Python cơ bản (Nhóm tác giả)
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 126 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tin 11: Bộ đề ôn thi Học kỳ 1 - Lớp 11TH
  | 1217 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trò chơi Ngoại khoá NNLT Pascal
  | 763 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng chuyên đề 2: Số học của thầy Lưu Quang Liêm
  | 1012 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng chuyên đề 1: NNLT của thầy Lưu Quang Liêm
  | 874 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài tham luận Bồi dưỡng HSG môn Tin của HTT
  | 985 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 100 đề Tin & Bài giải của Tin học nhà trường
  | 868 lượt tải | 1 file đính kèm