Sunday, 26/06/2022 - 17:36|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
 • Tin 11: Bộ đề ôn thi Học kỳ 1 - Lớp 11TH
  | 1041 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trò chơi Ngoại khoá NNLT Pascal
  | 644 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng chuyên đề 2: Số học của thầy Lưu Quang Liêm
  | 830 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng chuyên đề 1: NNLT của thầy Lưu Quang Liêm
  | 755 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài tham luận Bồi dưỡng HSG môn Tin của HTT
  | 793 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 100 đề Tin & Bài giải của Tin học nhà trường
  | 714 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu Bồi dưỡng HSG môn Tin của trường chuyên Lê Quí Đôn
  | 1198 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giải thuật & Lập trình của TS Lê Minh Hoàng
  | 591 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu chuyên Tin quyển 3
  | 616 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề Tin 11 kỳ thi Olympic lần 19 năm 2013
  | 495 lượt tải | 1 file đính kèm