Wednesday, 14/04/2021 - 02:50|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
 • Sinh: Di truyền người
  | 319 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Di truyền học quần thể
  | 245 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Quy luật di truyền phân li - Phân li độc lập
  | 247 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Chuyên đề Nguên phân - Giảm phân - Thụ Tinh
  | 253 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Chuyên đề CSVC và cơ chế di truyền cấp độ phân tử
  | 231 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn ôn tập đầu năm Chuyên Sinh năm học 2013-2014
  | 185 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TL Hội thảo khoa học các chuyên đề chuyên sâu môn Sinh
  | 211 lượt tải | 1 file đính kèm