Friday, 02/12/2022 - 13:26|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
 • Sinh: Di truyền người
  | 530 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Di truyền học quần thể
  | 458 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Quy luật di truyền phân li - Phân li độc lập
  | 470 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Chuyên đề Nguên phân - Giảm phân - Thụ Tinh
  | 450 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Chuyên đề CSVC và cơ chế di truyền cấp độ phân tử
  | 436 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn ôn tập đầu năm Chuyên Sinh năm học 2013-2014
  | 358 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TL Hội thảo khoa học các chuyên đề chuyên sâu môn Sinh
  | 370 lượt tải | 1 file đính kèm