Sunday, 26/06/2022 - 17:29|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
 • Danh sách máy tính được phép sử dụng trong kỳ thi TN THPT năm 2021
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 499 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Các công văn hướng dẫn thi Tốt nghiệp THPT năm 2020
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 675 lượt tải | 1 file đính kèm
  Gồm: Công văn 2115 của Bộ GDĐT, công văn 686 của Sở GDĐT Đồng Tháp, ...
 • Công văn Thông báo các hoạt động của ngành đến cuối năm học 2019 - 2020
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 546 lượt tải | 1 file đính kèm
  Công văn 113/SGDĐT-VP thông báo các hoạt động của ngành đến cuối năm học 2019-2020
 • Tài liệu tập huấn môn Hóa
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 1149 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tin 11: Bộ đề ôn thi Học kỳ 1 - Lớp 11TH
  | 1041 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Di truyền người
  | 471 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Di truyền học quần thể
  | 395 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Quy luật di truyền phân li - Phân li độc lập
  | 406 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Chuyên đề Nguên phân - Giảm phân - Thụ Tinh
  | 392 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Chuyên đề CSVC và cơ chế di truyền cấp độ phân tử
  | 369 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trò chơi Ngoại khoá NNLT Pascal
  | 644 lượt tải | 1 file đính kèm