Wednesday, 12/08/2020 - 18:39|
Học sáng tạo, trải nghiệm - Sống trách nhiệm, yêu thương!
 • Các công văn hướng dẫn thi Tốt nghiệp THPT năm 2020
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 103 lượt tải | 1 file đính kèm
  Gồm: Công văn 2115 của Bộ GDĐT, công văn 686 của Sở GDĐT Đồng Tháp, ...
 • Công văn Thông báo các hoạt động của ngành đến cuối năm học 2019 - 2020
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 129 lượt tải | 1 file đính kèm
  Công văn 113/SGDĐT-VP thông báo các hoạt động của ngành đến cuối năm học 2019-2020
 • Tài liệu tập huấn môn Hóa
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 420 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tin 11: Bộ đề ôn thi Học kỳ 1 - Lớp 11TH
  | 253 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Di truyền người
  | 233 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Di truyền học quần thể
  | 170 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Quy luật di truyền phân li - Phân li độc lập
  | 164 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Chuyên đề Nguên phân - Giảm phân - Thụ Tinh
  | 170 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Chuyên đề CSVC và cơ chế di truyền cấp độ phân tử
  | 162 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trò chơi Ngoại khoá NNLT Pascal
  | 187 lượt tải | 1 file đính kèm