Thứ ba, 09/03/2021 - 04:03|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
 • Các công văn hướng dẫn thi Tốt nghiệp THPT năm 2020
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 261 lượt tải | 1 file đính kèm
  Gồm: Công văn 2115 của Bộ GDĐT, công văn 686 của Sở GDĐT Đồng Tháp, ...
 • Công văn Thông báo các hoạt động của ngành đến cuối năm học 2019 - 2020
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 246 lượt tải | 1 file đính kèm
  Công văn 113/SGDĐT-VP thông báo các hoạt động của ngành đến cuối năm học 2019-2020
 • Tài liệu tập huấn môn Hóa
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 668 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tin 11: Bộ đề ôn thi Học kỳ 1 - Lớp 11TH
  | 576 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Di truyền người
  | 306 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Di truyền học quần thể
  | 234 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Quy luật di truyền phân li - Phân li độc lập
  | 237 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Chuyên đề Nguên phân - Giảm phân - Thụ Tinh
  | 235 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Chuyên đề CSVC và cơ chế di truyền cấp độ phân tử
  | 220 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trò chơi Ngoại khoá NNLT Pascal
  | 346 lượt tải | 1 file đính kèm