Friday, 02/12/2022 - 12:24|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
 • Quy hoạch Động điển hình (Nguyễn Khắc Nho)
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 110 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Một số bài toán luyện thi Olympic
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 94 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phương pháp thử sai
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 79 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 10T- Giáo trình Lập trình Python cơ bản (Nhóm tác giả)
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 126 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 10T- 80 Bài toán thông minh (Hàn Ngọc Đức)
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 74 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách máy tính được phép sử dụng trong kỳ thi TN THPT năm 2021
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 638 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Các công văn hướng dẫn thi Tốt nghiệp THPT năm 2020
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 796 lượt tải | 1 file đính kèm
  Gồm: Công văn 2115 của Bộ GDĐT, công văn 686 của Sở GDĐT Đồng Tháp, ...
 • Công văn Thông báo các hoạt động của ngành đến cuối năm học 2019 - 2020
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 689 lượt tải | 1 file đính kèm
  Công văn 113/SGDĐT-VP thông báo các hoạt động của ngành đến cuối năm học 2019-2020
 • Tài liệu tập huấn môn Hóa
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 1280 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tin 11: Bộ đề ôn thi Học kỳ 1 - Lớp 11TH
  | 1217 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Di truyền người
  | 530 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Di truyền học quần thể
  | 458 lượt tải | 1 file đính kèm