Friday, 29/05/2020 - 06:46|
Học sáng tạo, trải nghiệm - Sống trách nhiệm, yêu thương!
 • Công văn Thông báo các hoạt động của ngành đến cuối năm học 2019 - 2020
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 45 lượt tải | 1 file đính kèm
  Công văn 113/SGDĐT-VP thông báo các hoạt động của ngành đến cuối năm học 2019-2020
 • Tài liệu tập huấn môn Hóa
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 309 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tin 11: Bộ đề ôn thi Học kỳ 1 - Lớp 11TH
  | 176 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Di truyền người
  | 177 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Di truyền học quần thể
  | 138 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Quy luật di truyền phân li - Phân li độc lập
  | 129 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Chuyên đề Nguên phân - Giảm phân - Thụ Tinh
  | 139 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh: Chuyên đề CSVC và cơ chế di truyền cấp độ phân tử
  | 131 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trò chơi Ngoại khoá NNLT Pascal
  | 144 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng chuyên đề 1: NNLT của thầy Lưu Quang Liêm
  | 155 lượt tải | 1 file đính kèm