Thứ tư, 14/04/2021 - 03:17|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
 • Dự án dự thi: Ngôi nhà thông minh
  | 164 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Dự án dự thi: Làm chất đốt từ trái Mù u
  | 146 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Dự án dự thi: Trích li tinh dầu từ cây Ngô gai
  | 140 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Dự án dự thi: Sản xuất chế phẩm trừ sâu sinh học
  | 146 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Dự án dự thi: Đánh giá tỉ lệ vượt đèn đỏ
  | 143 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Dự án dự thi: Stress và chiếc hộp kỳ diệu
  | 162 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Đề tài: Giải mã nguyên lí hoạt động của công nghệ số
  | 137 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Đề tài: Thùng ong làm từ xốp
  | 175 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Đề tài Phao cứu sinh cầm tay đặc biệt
  | 122 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Đề tài Kỹ thuật chiết cành cổ thụ cây mai vàng
  | 139 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bài tham luận của trường THPT chuyên Long An
  | 236 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài tham luận của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Vĩnh Long
  | 215 lượt tải | 1 file đính kèm