Thursday, 09/07/2020 - 19:03|
Học sáng tạo, trải nghiệm - Sống trách nhiệm, yêu thương!
 • Dự án dự thi: Ngôi nhà thông minh
  | 86 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Dự án dự thi: Làm chất đốt từ trái Mù u
  | 83 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Dự án dự thi: Trích li tinh dầu từ cây Ngô gai
  | 85 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Dự án dự thi: Sản xuất chế phẩm trừ sâu sinh học
  | 79 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Dự án dự thi: Đánh giá tỉ lệ vượt đèn đỏ
  | 87 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Dự án dự thi: Stress và chiếc hộp kỳ diệu
  | 99 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Đề tài: Giải mã nguyên lí hoạt động của công nghệ số
  | 82 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Đề tài: Thùng ong làm từ xốp
  | 99 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Đề tài Phao cứu sinh cầm tay đặc biệt
  | 74 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Đề tài Kỹ thuật chiết cành cổ thụ cây mai vàng
  | 78 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bài tham luận của trường THPT chuyên Long An
  | 152 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài tham luận của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Vĩnh Long
  | 138 lượt tải | 1 file đính kèm