Sunday, 26/06/2022 - 19:09|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
 • PhotoShopPoTable (không cần cài)
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 678 lượt tải | 0 file đính kèm
  Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh.Link tải:https://drive.google.com/file/d/1hXvvdbdo1vBxHwbTRkkCEe_aqOELMiAx/view?usp=sharing
 • Slide bài giảng Cấu trúc dữ liệu
  | 299 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm HAILUA
  | 308 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Phần mềm đuổi muỗi
  | 319 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tạo các Slide ảnh bằng phần mềm Proshow Gold
  | 294 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 60 Font thư pháp đẹp
  | 287 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mền ghi âm thi nói HSG Tiếng Anh
  | 325 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Bảng tương tác thông minh (ActivBoard)
  | 268 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm SPSS 13
  | 944 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PM AdobePresenter 7.0
  | 252 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PM ActivInspire 1.6
  | 255 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Geometer's Sketchpad
  | 283 lượt tải | 1 file đính kèm