Saturday, 26/09/2020 - 23:03|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
 • PhotoShopPoTable (không cần cài)
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 36 lượt tải | 0 file đính kèm
  Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh.Link tải:https://drive.google.com/file/d/1hXvvdbdo1vBxHwbTRkkCEe_aqOELMiAx/view?usp=sharing
 • Slide bài giảng Cấu trúc dữ liệu
  | 128 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm HAILUA
  | 133 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Phần mềm đuổi muỗi
  | 147 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tạo các Slide ảnh bằng phần mềm Proshow Gold
  | 138 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 60 Font thư pháp đẹp
  | 135 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mền ghi âm thi nói HSG Tiếng Anh
  | 161 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Bảng tương tác thông minh (ActivBoard)
  | 113 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm SPSS 13
  | 200 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PM AdobePresenter 7.0
  | 106 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PM ActivInspire 1.6
  | 102 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Geometer's Sketchpad
  | 115 lượt tải | 1 file đính kèm