Sunday, 17/01/2021 - 01:47|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
 • PhotoShopPoTable (không cần cài)
  | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu | 220 lượt tải | 0 file đính kèm
  Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh.Link tải:https://drive.google.com/file/d/1hXvvdbdo1vBxHwbTRkkCEe_aqOELMiAx/view?usp=sharing
 • Slide bài giảng Cấu trúc dữ liệu
  | 151 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm HAILUA
  | 157 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Phần mềm đuổi muỗi
  | 169 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tạo các Slide ảnh bằng phần mềm Proshow Gold
  | 161 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 60 Font thư pháp đẹp
  | 159 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mền ghi âm thi nói HSG Tiếng Anh
  | 187 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Bảng tương tác thông minh (ActivBoard)
  | 138 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm SPSS 13
  | 351 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PM AdobePresenter 7.0
  | 128 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PM ActivInspire 1.6
  | 122 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Geometer's Sketchpad
  | 135 lượt tải | 1 file đính kèm