TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU
TỔ CHỨC BIÊN CHẾ NHÀ TRƯỜNG

I. Học sinh năm học 2012-2013

KhốiHọc sinhSố lớpLớp ALớp chyên
ToánTinHóaSinhVănAnh
SlHSSlHSSlHSSlHSSlHSSlHSSlHSSlHS
1026408145135135135135120124135
1122507  135135135135133119133
1221707  134134128136131118136
Cộng706221453104310439831063843613104

 
II. CBQL, giáo viên và nhân viên:                                                      
 Tổng số 60, trong đó:
1. CBQL: 03 người (01 nữ).
2. Giáo viên: Tổng số 58. (Thạc sĩ:         , Giáo viên giỏi:      )
2.1 Cơ cấu giáo viên:

MônToánHoáSinhTinAnhVănSửĐịaCDCNTDTổng
SL09050504050808030302020458

 
3.Trợ lý Thanh niên: 01.
4. Nhân viên: 09 người, trong đó: Văn thư (01), Kế toán (01), Giáo vụ (01), Thư viện (02), Bảo vệ (03), Tạp vụ (01) và NVTHTN (01).