TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU
QUI ƯỚC VĂN HÓA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
(Kèm theo Quyết định số 132/QĐ-THPT.NQD ngày 05/9/2013
______________________________________


Điều 1. Thời gian làm việc
        1. Chào cờ: Toàn thể CB, GV, NV tham dự tuần thứ 1 hàng tháng, các tuần còn lại trong tháng GVCN  dự cùng HS.
        2. Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng:
           - Buổi trực: Sáng từ 7g 00 đến 11g50 phút; chiều từ 13g50 đến 16g 40.
           - Buổi không trực: Sáng từ 7g30 đến 11g; chiều từ 14g00 đến 16g30.
       3. Giáo viên chủ nhiệm lớp: Có mặt tại trường vào giờ sinh hoạt 05 phút đầu buổi ít nhất 3 buổi/ tuần,  giám sát sinh hoạt 05 phút của lớp chủ nhiệm.
       4. Giáo viên bộ môn: Vào, ra lớp đúng giờ theo thời khóa biểu nhà trường.
       5. Nhân viên: Sáng từ 7g00 đến 11g30, chiều từ 14g đến 16g 40; nghỉ 01 ngày/ tuần, bộ phận quản lý trực tiếp sắp xếp đảm bảo phục vụ kịp thời hoạt động giáo dục và học tập. 

Điều 2. Kỷ luật lao động
         1. CB, GV được Sở điều động đi công tác: Khi công văn triệu tập, trao đổi với tổ trưởng sắp xếp lịch dạy thay và báo cáo với phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.
         2. CB, GV nếu ốm đau hoặc có việc đột xuất cần nghỉ: Phải thông qua trước với tổ trưởng để tổ sắp xếp người dạy thay, báo cáo với lãnh đạo trực.
         3. Việc trễ giờ, trễ họp, bỏ giờ, bỏ họp:
           - Trễ từ 5 phút đến 10 phút: GV vẫn tiếp tục việc dạy, họp bình thường nhưng được tổ trưởng tổ chuyên môn nhắc nhở trong phiên họp tổ gần nhất; trể trên 10 phút xử lý như bỏ tiết, bỏ họp.
          - Bỏ tiết dạy: Được lập biên bản, gởi về tổ để tổ trưởng nhắc nhở trong phiên họp tổ gần nhất.
          - Bỏ họp: Phải chịu trách nhiệm về những nội dung trong phiên họp đã triển khai; tổ trưởng nhắc nhở.
          - Nếu bỏ, trễ giờ; bỏ, trễ họp lần thứ 3, Hiệu trưởng có văn bản phê bình; nếu vẫn tiếp tục vi phạm lập hồ sơ xét kỷ luật, làm cơ sở xếp loại viên chức, đánh giá chuẩn nghề nghiệp và xét thi đua.

Điều 3Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CB, GV, NV 
        1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử: Phải đúng mực, có tác dụng nêu gương, giáo dục đối với HS.
        2. Trang phục: Phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, cụ thể:
          - Trang phục làm việc hàng ngày: Nam áo sơ mi, quần sẫm màu; nữ áo dài, Comple hoặc bộ váy; đi giầy hoặc dép có quai hậu. GV, NV mặc trang phục theo quy định chuyên môn (nếu có);
          - Trang phục ngày lễ: Thực hiện theo thông báo của ban tổ chức của từng buổi lễ.

Điều 4. Về việc sử dụng tài sản công
          1. Mọi thành viên trong nhà trường phải thực hiện tiết kiệm khi sử dụng điện, nước, điện thoại cơ quan và bảo vệ tài sản công. Khi rời khỏi chỗ ngồi phải chủ động xếp ghế lại đúng vị trí ban đầu; người cuối cùng rời khỏi phòng phải tắt các thiết bị điện, nước và đóng cửa phòng.
          2. Việc mượn và sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm trước nhà trường về những sự cố do bản thân gây ra; nếu làm mất hoặc làm hư hỏng phải bồi thường theo thời giá.

Điều 5. Các hành vi CB, GV, NV không được làm
         1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của HS và đồng nghiệp.
         2. Không minh bạch trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh, trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HS.
         3. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
         4. Ép buộc HS học thêm để thu tiền.
         5. Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khi đang tham gia các hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp.
         6. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.
         7. Vi phạm quy định định dạy thêm, học thêm.
         8. Vi phạm An toàn giao thông.
                                                        

                                                                           HIỆU TRƯỞNG
                                                                             (đã ký)