TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU
TẦM NHÌN và SỨ MẠNG


I. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG:

           1. Sứ mạng: Đào tạo học sinh (HS) có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong học tập, nhằm phát triển năng khiếu về các môn học chuyên trên cơ sở đảm bảo giáo dục toàn diện về đạo đức, học lực và sức khỏe để tạo nguồn tiếp tục đào tạo thành nhân tài, phục vụ sự nghiệp phát triển tỉnh Đồng Tháp và đất nước.

            2. Hệ giá trị:

Sự tôn trọng; - Tính kỷ luật;
- Sự trung thực; - Tinh thần hợp tác
 - Sự lắng nghe; - Khát vọng vươn lên


        3. Tầm nhìn: HS trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu sẽ trở thành những cá nhân có tư duy độc lập, tham gia tích cực vào học tập suốt đời và giải quyết vấn đề, hướng tới năng lực sử dụng công nghệ nhằm nâng cao lợi ích bản thân và lợi ích quốc gia.

II. MÔ HÌNH ĐÀO TẠO:

          1. Mục tiêu: HS vào lớp 10 phải trải qua kỳ thi tuyển do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Lớp 10 có các hệ chuyên: Toán, Tin, Lý, Hoá , Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh. Các HS này phải học toàn diện và đạt yêu cầu khá giỏi ở tất cả các môn học trên cơ sở đó đầu tư học môn chuyên để dự thi HS giỏi Quốc gia. Sau ba năm học, đa số các em đều vào các trường đại học mà mình ưa thích, một số HS được đi học nước ngoài.

          2. Phương pháp đào tạo:
          2.1 GV tập trung trí tuệ gieo mầm sáng tạo cho HS, thông qua:
       - Đổi mới phương pháp dạy, lấy HS làm trung tâm; kích thích lòng say mê, ham học hỏi, óc độc lập suy nghĩ của HS; sáng tạo nhiều hình thức dạy học độc đáo như tổ chức CLB năng khiếu các môn học;
         - Hướng dẫn cho HS làm thí nghiệm, thực hành với các thiết bị hiện đại;
        - Áp dụng nhiều biện pháp quản lý dạy học như: thanh tra dự giờ, thăm lớp; lấy ý kiển của phụ huynh HS, Đoàn Thanh niên, chuyên gia để nâng cao chất lượng giảng dạy; kiểm tra thường xuyên, động viên kịp thời, đánh giá đúng năng lực của HS;


         2.2 Nhà trường tập trung nguồn lực gieo mầm ước mơ cho HS, đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho HS, thông qua các bài học, đặc biệt ở các môn Giáo dục công dân, Văn học, Sử học... Các bài giảng có nội dung giáo dục về truyền thống cách mạng, dân tộc, lý tưởng, tình yêu thương gia đình, bè bạn, yêu quê hương đất nước.


         2.3 Nhà trường chủ động xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Gia đình – Xã hội để giáo dục HS. Vị trí của Cha mẹ HS và Ban đại diện cha mẹ HS được nhà trường coi trọng trong quá trình giáo dục HS.
 

BAN BIÊN TẬP
Trích kế hoạch phát triển số:  31 /KH- SGDĐT, ngày 14 tháng 7 năm 2011