Wednesday, 01/02/2023 - 23:53|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Nhân Nghĩa
Giáo viên Nguyễn Nhân Nghĩa
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
- Môn giảng dạy: Tin học
- Phụ trách:
- Đảng viên: