Wednesday, 01/02/2023 - 22:56|
Hướng đến kỉ niệm 10 năm thành lập trường!!!
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Thúy
Giáo viên Nguyễn Ngọc Thúy
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
- Môn giảng dạy: Anh văn
- Phụ trách:
- Đảng viên: